Algemene Reserveringsvoorwaarden

1. ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES

1.1

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten tussen de consument en Eurocars.

In het kader van deze bijzondere voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

  • Bijzondere Voorwaarden: onderhavige voorwaarden en al haar toevoegingen en/of bijwerkingen.
  • Reserveringen: de consument heeft de mogelijkheid om een voertuig via de website te reserveren. De effectieve aankoop en afhandeling van papieren gebeurt vervolgens in een fysieke showroom van Eurocars.
  • – Consument: een gebruiker van de website die overgaat tot de reservering van één of meerdere voertuigen / artikelen en die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
  • Eurocars: Eurocars is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KVK nummer 17171741, gevestigd aan de Havenstraat 28, 5347 KK Oss, handel drijvende onder de handelsnaam “Eurocars”. Dit is de rechtspersoon die de producten en/of diensten aan de consument aanbiedt.
  • Website: Verzameling van bij elkaar horende webpagina’s. De website is toegankelijk via de URL https://www.eurocars.nl en wordt uitgebaat door Eurocars. Via de website wordt de mogelijkheid aangeboden voertuigen te reserveren.

1.2

Deze bijzondere voorwaarden regelen de veiligheid en de contractuele relatie van de transacties tussen de consument en Eurocars. Wanneer de consument op de Website voertuigen reserveert, bevestigt hij de bijzondere gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor consumenten die de website raadplegen in of buiten Nederland.

2. CORRECTHEID VAN GEGEVENS

2.1

Via de website verkoopt Eurocars occasions. 

Informatie over de voertuigen, de prijsbepaling en algemene informatie over online reserveringen is onderhevig aan wijzigingen en verbeteringen. Eurocars doet er alles aan om de communicatie zo correct en transparant te laten verlopen. Mocht er ergens toch informatie onjuist, onvolledig of verouderd zijn dan worden de nodige aanpassingen zo spoedig mogelijk doorgevoerd, zonder de consument hiervan expliciet op de hoogte te brengen.

2.2

De vermelde technische specificaties van voertuigen en de weergegeven afbeeldingen zijn niet bindend, doch gelden slechts bij benadering en worden louter indicatief door Eurocars meegedeeld.

Bepaalde modellen, onderdelen en accessoires kunnen licht verschillen van de werkelijke toestand.

De vermelde kleuren van voertuigen worden steeds zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, doch zijn niet bindend en worden dan ook louter ter indicatie meegedeeld. Eurocars garandeert niet dat ieder beeldscherm van een pc, tablet of mobiele telefoon de kleurschakering identiek weergeeft.

3. ONLINE RESERVERING

3.1

Via de website kunnen consumenten voertuigen reserveren tegen betaling van een reserveringsbedrag van 75,00EUR, 100,00EUR of 150,00EUR.

In dat geval wordt de auto door Eurocars voor een periode van één (1), twee (2) of drie (3) werkdagen geblokkeerd.

3.2

Een klant kan maximaal twee (2) auto’s reserveren via de website en zal per reservering het bedrag dienen te betalen.

3.3

Na reservering zal de consument door Eurocars worden uitgenodigd om binnen een termijn van één (1), twee (2) of drie (3) werkdagen de auto te komen bezichtigen. 

3.4

De consument heeft na bezichtiging de mogelijkheid om het voertuig aan te schaffen, eventuele opties toe te voegen dan wel een andere auto te kopen.

Indien de klant de auto of een andere auto aankoopt, zal dit bekrachtigd worden door het ondertekenen van een verkoopovereenkomst, en zal het bedrag betaald in mindering worden gebracht van de aankoopprijs.

3.5

Indien de klant besluit geen auto aan te schaffen en dit aan Eurocars laat weten, of bij gebrek aan enige reactie binnen de 1, 2 of 3 werkdagen na reservering van de auto, wordt de reserveringsvergoeding vrijgegeven ten voordele van Eurocars.

3.6

Alle reserveringen zijn afhankelijk van eventuele voorraad fluctuaties. Eurocars kan niet garanderen dat alle op de website getoonde auto’s effectief beschikbaar zijn om reden dat de kans reëel is dat meerdere klanten op hetzelfde ogenblik dezelfde auto reserveren / aankopen.

Wanneer het voertuig niet voorradig is, zal Eurocars de consument informeren en heeft Eurocars het recht om de reservering te annuleren.

Eurocars zal de consument in voorkomend geval informeren binnen 48 uur na reservering.

In voorkomend geval heeft de consument recht op restitutie van zijn reserveringsvergoeding, welke door Eurocars zal worden terugbetaald binnen 30 dagen.

3.7.

Eurocars behoudt zich het recht voor om de reservering te annuleren in de volgende gevallen:

  • In het geval de reserveringsprijs niet wordt betaald.

  • In het geval waarbij de consument tot 3 werkdagen na de reservering en betaling van de reserveringsprijs onbereikbaar blijft via de door hem opgegeven contactadressen (adres, telefoon, email,…) en Eurocars aldus geen reactie kan geven om alles verder af te handelen binnen nogmaals 3 werkdagen.

  • Bij overmacht.

4. PRIJS EN BETALING

4.1

Indien de Consument de betaling al gedaan heeft, dan krijgt deze hiervan een bevestigingsmail.

4.2

Alle prijzen op de Website zijn inclusief btw. De munteenheid is steeds EUR. Wegenbelasting, verkeersboetes, kost op een financiering, extra accessoires en alle vormen van verzekeringen zijn niet in de prijs inbegrepen.

4.3

In geval van een technische fout betreffende de voorstelling van de prijs, zal Eurocars slechts gebonden zijn indien de voorgestelde prijs redelijk verwacht kon worden voor het betreffende voertuig. De consument zal zo snel mogelijk worden geïnformeerd.

5. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

5.1

Eurocars is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Website, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken of schade in de meest ruime zin van het woord die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van de Website.

6. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN REGELING DER GESCHILLEN

6.1

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortkomen, is het Nederlands Recht van toepassing.

6.2

Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortkomen, wordt gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de partijen uitdrukkelijk akkoord dat alle geschillen omtrent overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortkomen.

7. CONTACT

7.1

Voor wijzigingen of klachten betreffende de bestelling, kan de koper mailen naar info@eurocars.nl of contact opnemen via www.eurocars.nl